Startsidan
Om förlaget
Böcker
Författare
Press
Kontakt
Köp

Arsenjevs liv
Ivan Bunin

Översättning: Per-Olof Andersson
Omslag: Sättaren i Ängelholm
Inbunden
Antal sidor:
ISBN: 978-91977-405-4-8
Utgivning: 2014, februari


Ivan Bunin (1870-1953) föddes i Voronezj i Ryssland. Familjen tillhörde
en gammal adelssläkt med konstnärliga anor. Han började skriva tidigt
och debuterade som poet men blev mest berömd för sina vackra och
stämningsfulla prosaberättelser. Efter revolutionen lämnade han 1920
Ryssland och var därefter fram till sin död bosatt i Frankrike. I exilen
skrev han sina mest fulländade prosaverk, bland annat den utsökta
novellsamlingen ”Mörka alléer” och romanen ”Arsenjevs liv”. 1933 tilldelades
Ivan Bunin, som den förste ryske författaren, nobelpriset i litteratur.

”Arsenjevs liv” är utan tvivel det mest betydande verket i Bunins mästerliga författarskap. Med denna roman
fortsätter han den klassiska ryska traditionen av pseudo-självbiografiska barndoms- och ungdomsskildringar
som går tillbaka ända till Leo Tolstojs barndomstrilogi. Huvudpersonen och berättaren Aleksej Arsenjev har lämnat
Ryssland och bor i exil. Från det land som har ersatt det förlorade hemlandet för honom, reser han tillbaka i sitt minne.
Den resan går till barndomen och ungdomsåren, familjen och livet på landet på familjens förfallna gods, den första
stora olyckliga kärleken. Med vemod och längtan ser han tillbaka på den tid och värld som gick under i den ryska
revolutionens fasor, och minnena av det förflutna får en skimrande poetisk dimension. Det är ett mästerverk
som lyser av hänförelse och förundran inför livet, dess skönhet och sorg.

Recensioner

”Arsenjevs liv är ingen intrigroman. Den har en början men knappast en mitt och inget egentligt slut. Den pågår –
som livet. Den är en ändlös serie minnen, ett försök att göra det förflutna levande, att med konstens kyss väcka
det förgångna ur dess törnrosasömn. Med sin lyriskt sensuella prosa lyckas Bunin inte bara återskapa det som var
utan också väcka den flyktiga upplevelsen till liv. Han fångar ögonblicket och håller det fast, samtidigt som
han låter det glöda i minnets aftonljus.” Sten Wistrand, kulturdelen.com Läs hela recensionen

”Arsenjevs liv – utomordentligt översatt av Per-Olof Andersson som tidigare även gett Bunins novellsamling
”Mörka alléer” svensk språkdräkt – är en roman av det storslagna och bemäktigande slaget. Denna breda
episka skildring, med en nostalgins förföriska syn på ett förlorat land, är än i dag djupt gripande. Minnets
bitterljuva melankoli och de svunna tiderna frammanas med en precision som ökar mottagligheten för årens
snabba och obevekliga gång. Och den understryker vetskapen om att vi måste verka nu. Och här. På den
plats, och i den tid, vi lever.” Crister Enander, Helsingborgs Dagblad Läs hela recensionen

Minnen från ett förlorat barndomsland
”Ivan Bunins stämningsmättade prosa – belyst av månsken, uppfylld av näktergalsång, tryfferad med svårmod
av det bitterljuva slaget – måste ha framstått som lätt antikverad redan när han som förste ryss belönades med
Nobelpriset i litteratur 1933. Ändå har den visat sig stå emot tidens tand bättre än åtskillig diktning som tjurrusat
mot framtiden." Johan Wilhelmsson, Norrköpings tidningar.

”En fängslande roman skriven på klar poetisk prosa.”
”Ivan Bunin (1870-1953) fick Nobelpriset 1933 och tillhör den ryska litteraturens främsta stilister. Bland
höjdpunkterna i författarskapet märks denna självbiografiskt baserade roman, som här föreligger i stilsäker
nyöversättning. Texten består av doftrika tillbakablickar med handlingen förlagd till herrgårdsmiljö i det gamla
Ryssland. Författaren manar fram varma nostalgiska hågkomster, särskilt från sin tidiga uppväxt. Han minns
naturens skiftningar, fromhetslivet, högtiderna, förälskelser, sina första dikter. Miljöteckningen är finstämd
och omsorgsfullt utarbetad i alla dessa avsnitt.” Gert-Ove Fridlund, BTJ-häftet nr 10

AKVILON   |   Postadress: Ö. Vintergatan 92, 70343 Örebro   |   Tfn. 019-12 13 56   |   E-post info@akvilon.se