Startsidan
Om förlaget
Böcker
Författare
Press
Kontakt
Köp
Gajto Gazdanov

Gajto Gazdanov, rysk författare av ossetisk härkomst, föddes i
S:t Petersburg 1903 och växte upp i Ryssland och Ukraina.
1919, vid sexton års ålder, anslöt han sig till den Vita armen som
kämpade mot bolsjevikerna under det ryska inbördeskriget.
Året därpå flydde han med resterna av den besegrade armen
från Ryssland till Konstantinopel.

1923 kom han till Paris, där han en tid levde som uteliggare, arbetade
i hamnen och vid bilfabriken Citroëns löpande band. Sedan följde
studier vid Sorbonne då han började skriva på allvar.
Från slutet av 1920-talet deltog han aktivt i det rika kulturlivet i Paris.
Hans noveller och romaner publicerades regelbundet i de bästa
exilryska litterära tidskrifterna.

Under andra världskriget gick han med i den franska motståndsrörelsen. Mellan 1953 och fram
till sin död 1971 arbetade han som journalist och redaktör för Radio Liberty och fortsatte att skriva.
Sammanlagt skrev han nio romaner och ett flertal noveller. Gajto Gazdanovs verk publicerades
i hemlandet först efter Sovjetunionens fall.

AKVILON   |   Postadress: Ö. Vintergatan 92, 70343 Örebro   |   Tfn. 019-12 13 56   |   E-post info@akvilon.se