Från Idé till publicerad bok

Nästan alla som har ett stort intresse för skrivandet bär på en bokidé. Kanske har man redan skapat flera anteckningar om olika scenarios, kanske har man skrivit ett par utkast på datorn eller fyllt block med olika dialoger och förklaringar till vissa händelser som kommer att inträffa under bokens förlopp. Trots detta kan det vara svårt att komma igång med skrivandet och faktiskt veta vart eller hur man ska starta. Det bästa är i sådana fall att skapa en planering inför sitt kommande bokprojekt.

Planera din handling

Liksom med de flesta projekt man skapar krävs det även att man planerar inför ett skrivprojekt, framförallt om det är ett större som till slut kommer att bli en roman. Några viktiga aspekter att se över är bland annat:

  • Bokens tema – Vad för typ av genre vill du skriva? En deckare? Fantasy? Eller kanske en kärleksroman?
  • Målgruppen – Vem och/eller vilka vill du att boken ska rikta sig till? Är det en viss grupp av människor? Yngre? Äldre? Det är viktigt att man har tänkt igenom för vem man skriver då boken måste kunna nå denna grupp.
  • Bokens uppbyggnad – En av de viktigaste punkterna för att en bok ska bli så bra som möjligt är att det finns en röd tråd som följer med från början till slut. Skriver man en roman så måste det innehålla mer vändpunkter än om det hade varit en novell. Men huvudsaken är att handlingen har ett sammanhang som inte gör läsaren förvirrad.
  • Författarperspektivet – Hur ska du skriva din bok? Ska du använda dig av jag-perspektivet eller ska det kanske vara en tredje person? Beroende på vad för perspektiv du väljer eller om du blandar de olika så kan man få till olika effekter i texterna som kan skapa starkare känslor hos läsaren.
  • Språket – Beroende på din målgrupp så måste du som författare tänka mycket på hur du formulerar dig för att kunna nå den på bästa sätt. I vilken ton ska du uttrycka dig beroende på om det är yngre barn eller vuxna människor som ska läsa texten?
  • Gestaltning – Detta är en av de viktigaste punkterna för någon som ska skriva en bok. För att läsaren ska kunna känna de tankar och känslor som förekommer i texten är det viktigt att se över hur man använder språket och hur man gestaltar de olika händelserna samt personerna och miljöerna. Lär därför känna dina egna karaktärer i första hand. När du får en klar bild om vad för egenskaper de har och hur dem ser ut blir det även enklare för dig att föra den bilden vidare till en annan som karaktärerna helt och hållet är främmande för, det vill säga till dina läsare.
  • Budskap – Böcker, noveller eller andra skriftliga verk behöver inte nödvändigtvis ha ett budskap för att vara bra och välskrivna men det är aldrig fel att använda sig av ett. Detta brukar skapa ett djup hos läsaren som i somliga fall kan lämna kvar avtryck när boken är slut. Ett tips om man skulle vilja skriva en bok med ett budskap är att det inte ska vara för solklar utan låt läsaren själv få fundera kring det.

Publicera din bok

När du planerat klart ditt skrivprojekt och lyckats färdigställa boken är det dags för att bestämma dig om hur du vill publicera din bok. Ett vanligt sätt att gå tillväga är genom att skicka in delar av sitt manus till olika bokförlag samtidigt och hoppas på att någon är villig att samarbeta med dig och så småningom publicera din bok. Om detta däremot inte sker kan man välja att ge ut sin bok på egen hand.

Det finns flera företag som erbjuder olika paketpriser där man får kurser som hjälper en med marknadsföring och andra viktiga aspekter som man måste ha koll på om man ska bli en egenutgivare. Det finns dessutom flera bolag som hjälper till att ge ut böcker åt en trots att man fortfarande är den som bekostar allting själv.

Att ge ut en bok kan vara svårt då bokbranschen är lite komplex att komma in på, som den nu är. Därför är det en fördel om man lyckas få kontakt med ett bokförlag som vill samarbeta med en; det underlättar en hel del för dig som författare.