Så kommer du igång med din bokidé

Tillhör du en av många som drömmer om att skriva en bok, men aldrig kommer igång med skrivandet? Det krävs mycket mer än en bra idé för att lyckas skriva en bok. Du måste vara disciplinerad för att lyckas skriva en bok. Framför allt måste du våga skriva. Det kan låta konstigt, men faktum är att många ger upp innan de ens har försökt. Här får du tips på hur du kommer igång och skriver din bok.

Börja skriv

Det viktigaste steget för att skriva en bok är att börja skriva. Många fastnar på idéstadiet där de kommer på fler detaljer och fler idéer. Börja med att skriva ned din bokide på ett systematiskt sätt. Bestäm dig för om du vill skriva på dator eller med papper och penna. Köp bra pennor som du gillar och en fin anteckningsbok som kan motivera ditt skrivande. Sen börjar du skriva precis vad du känner för att skriva. Försök att undvika fällan att fastna direkt vid inledningen. Många författare går tillbaka och skriver det inledande stycket först när resten av boken är klar. Den första texten bör ses som ett utkast som ska redigeras många gånger. De viktigaste är inte att det är perfekt från början, utan att du får ned orden på pappret eller i datorn. Det enda sättet att göra det är att börja skriva.

Planera

För att du ska lyckas skriva en bok krävs det att du avsätter tid åt skrivandet. Det kommer ta extremt lång tid att få klar din bok om du bara skriver 10 minuter per dag. Du måste se till att hitta en bra skrivrytm och skapa tillfällen då du kan skriva mycket på en och samma gång. Var disciplinerad och se till så att du inte blir störd under din skrivtid. Även om du känner dig omotiverad att skriva är det viktigt att du alltid försöker skriva något under den tid som du har schemalagt för ditt bokskrivande.