Vägen till författarskap

För att bli författare finns det oftast ingen självklar väg att gå, i många fall är den dessutom ganska knepig och svår att ens ta sig in på. Det finns inget garanti att man kommer lyckas inom yrket eller att man ens till 100 procent kommer kunna försörja sig på sitt författarskap. Dessutom finns det ingen utbildning som tilldelar yrkestiteln. Trots detta är det en stor dröm som många människor fantiserar om på en vardaglig basis.

Hur blir man författare?

När författarskapet egentligen börjar skiljer sig helt och hållet från individ till individ. Det enda som man egentligen har gemensamt, tillsammans med alla andra författare, är att man älskar att uttrycka sig skriftligt och att man lyckas göra det på ett bra sätt. Men det är inte allt som krävs. För att kunna klassificeras som författare behövs det även att man lyckas få sina texter, böcker och idéer publicerade.

Vägen till författarskapet

Ett problem många stöter på i början av sin författarkarriär är idétorka, vilket kan göra det trögt att komma igång med skrivandet. Då kan ett tips vara att börja flödesskriva. Flödesskrivning innebär helt enkelt att lätta på hjärtat och hjärnan genom att skriva ned exakt det som kommer till en med hjälp av papper och penna. Ofta bestämmer man sig för att ange en viss tid som man ska skriva under, i andra fall kan man istället bestämma ett antal sidor som man ska fylla exempelvis i ett kollegieblock. Ett smart och smidigt sätt för den som har en idé, men inte kan komma igång med sitt projekt.

När man väl kommit igång med sitt skrivande bör man ha i åtanke att det kommer ta tid innan projektet blir färdigställt. Boken kommer inte bli perfekt redan vid första utkastet, utan man måste hela tiden arbeta vidare. Läsa, ta bort och skriva om. För att lyckas skriva ett bra manus, utkast eller en bok krävs det därför att man har gott om tålamod. Tycker man att det är svårt att redigera om en text som man själv skrivit kan man alltid vända sig till professionella korrekturläsare som hjälper till med att skriva om vissa delar av ditt verk.

Oavsett hur självklart det än kan tyckas är innehållet det viktigaste för att en bok ska kunna bli publicerad. Därför bör man redan från början lägga vikt vid hur man ska gestalta olika karaktärer och miljöer i sin bok. Beroende på vilken målgrupp man riktar sig till kommer det att påverka bokens innehåll och vilket språk man kommer att använda sig av samt hur man vill få läsaren att känna när den läser om de olika scenarion som kommer att inträffa under bokens gång.

Även om man kanske vet exakt vad man vill skriva om är det lätt att man många gånger fastnar i sitt skrivande, vilket gör att man kanske tappar motivationen till att fortsätta skriva. Då är det ingen dålig idé att ta hjälp av andra. Detta behöver inte nödvändigtvis vara någon som redan är en professionell skribent utan ofta räcker det gott och väl med en nära bekant. För att lyckas med sitt författarskap är det bra att ibland släppa på sin självkritik och låta andra ta del av projektet innan det hunnit bli färdigställt.

När man känner sig nöjd med sitt innehåll är det viktigt att ta reda på hur man går tillväga för att kunna publicera boken. Ska man göra det på egen hand eller ta hjälp av andra? Vad är smartast? Men också, hur ska boken se ut och vilket bokformat kommer jag välja att använda mig av? Är man osäker på hur man går tillväga med detta kan man läsa mer om det under kategorierna “Från idé till publicerad bok” samt “Egenutgivare eller bokförlag?” här på hemsidan.

Det krävs en hel del arbete för att kunna bli författare, men det är ingen omöjlig dröm. Vem som helst som har passionen och intresset för att skriva en bok har förutsättningarna för att lyckas.